chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close
Support

Artikkel nr.:  Modellnummer: HSC008 Salg og produktinformasjon chevron_right Utgått
Velg produktversjonen for å filtrere brukerstøtteinnholdet
{{selectedGroup.productName}}
Artikkel nr.: 
Modellnummer: HSC008
Hei!
Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?
Ingen resultater funnet
Last ned programvaren
Last ned Jabra Direct til datamaskinen din. Bruk den til å tilpasse din {{group.productName}}.
{{group.productName}}utgivelsesmerknader

Firmware

Programvare

Serienummer

Finn produktets serienummer før du kontrollerer garantien

Registrering og garanti